Enighet!

Stjørdals- Blink Fotball kan 13.juli bekrefte at vi har kommet til enighet med alle spillerne rundt reduksjon av spillerlønninger. Tidligere er vi kommet til enighet med trenerne om det samme


Klubben bekrefter samtidig at vi nå er kommet til enighet med spillerne Robin Bjørnholm-Jatta, Sondre Hopmark Stokke og Aleksander Foosnæs om å avslutte sine kontrakter.

I den siste perioden har vi måttet se flere spillere forlate klubben. Dette er svært leit, men samtidig en naturlig konsekvens av en prosess hvor hovedfokus har vært å redde klubben.

Vi takker Håvard, Madhu, Johann, Robin, Sondre og Aleksander for sine viktige bidrag i klubben. De er svært profesjonelle fotballspillere og har fremstått som gode rollemodeller for klubben. Vi ønsker dem alle lykke til i nye klubber og utenfor fotballen.

Spesielt Sondre Hopmark Stokke har vært en meget solid bidragsyter i tre divisjoner i nyere Blink-historie. Målgarantisten fortjener all slags takk for sin innsats!

Ett skritt tilbake og to skritt frem!

Klubben har gjennom siste periode, tatt ett skritt tilbake på trygg grunn. Nå starter vi arbeidet med første skritt fremover. Vi har en rekke påbegynte aktiviteter som skal fullføres, og hvis vi i høst gjennomfører planlagte klubbaktiviteter, mener styret å ha kontroll over situasjonen.

Styret har gjennom hele prosessen hatt tett dialog med Stjørdal kommune. Den kommunale garantien som ble gitt oss for økt låneopptak, har vært en forutsetning for å klare snuoperasjonen. Med dagens enighet, søker vi nå lån i tråd med kommunens gitte garanti. Vi vil tilstrebe å være ajour med våre forpliktelser som planlagt, i første del av august. Videre vil vi videreføre arbeidet med klubbens nye strategi, struktur og retning. Det jobbes i tillegg med etablering av Fotball etter skoletid, leksehjelp og ytterligere flere aktiviteter i regi av SBF.

Klubben ønsker å gi en stor takk til spillere, trenere, vårt medisinske team, veterangruppen, alle klubbens medlemmer, samarbeidspartnere, kreditorer og Stjørdal kommune for all forståelse og bistand som har ført til at klubben nå har kontroll over den økonomiske situasjonen.

Takk til alle og god sommerferie med fotball på mange arenaer. Husk neste hjemmekamp mot Bryne 25.juli.

Annonse fra Obos-ligaen: