Equinor støtter Blinkprosjektet

Tildelt 100 000 kr fra energiselskapet.

 

 

Sverre Kojedal fra Equinor, Frank Fuglem fra Ole Vig vg.skole, Line Rosvold fra oppfølgingstjenesten, miljøterapeut Cecilie Nessø, Ingvar Rolstad fra Stjørdals-Blink Fotball, rektor ved Ole Vig vg.skole Arild Ofstad samt prosjektdeltager Mats Gundersen.
Sverre Kojedal fra Equinor, Frank Fuglem fra Ole Vig vg.skole, Line Rosvold fra oppfølgingstjenesten, miljøterapeut Cecilie Nessø, Ingvar Rolstad fra Stjørdals-Blink Fotball, rektor ved Ole Vig vg.skole Arild Ofstad samt prosjektdeltager Mats Gundersen.

Equinor tildeler 100 000 kr til Stjørdal Blink Fotball og Blinkprosjektet der klubben ønsker å inkludere de som faller utenfor både på skole og idretten. I tildelingen trekker Equinor frem arbeidet klubben gjør for å forhindre utenforskap, inkludere og bidra til at de som trenger det mest kan få mestringsfølelse og bli inkludert i nærmiljøet og aktiviteter klubben tilbyr.

SVERRE KOJEDAL FRA EQUINOR OM TILDELINGEN: 


MILJØTERAPEUT CECILIE NESSØ OM UTVIKLINGEN HOS UNGDOMMENE SOM DELTAR:


OT-ANSVARLIG LINE ROSVOLD OM BETYDNINGEN AV ET SLIKT TILBUD:


REKTOR VED OLE VIG, ARILD OFSTAD, FORTELLER OM SKOLA SIN MOTIVASJON;


PROSJEKTDELTAGER MATS GUNDERSEN SOM NÅ ER ANALYSEMANN FOR BLINKS A-LAG I OBOSLIGAEN:


PROSJEKTLEDER FRA STJØRDALS-BLINK FOTBALLS SIDE, INGVAR ROLSTAD, SIER DETTE MÅ TAS VIDERE FRA PROSJEKT-STATUS:


Annonse fra Obos-ligaen: