Årsmøtet: Nytt styre valgt

Overskudd på 260 000 kr i Covid19-året.

Stjørdals-Blink Fotball hadde 10,3 millioner kroner i inntekter i fjor. Det er betydelig mer enn året før. I 2019 omsatte Stjørdals-Blink fotball for 6,4 millioner kroner. Resultatet endte med et overskudd på drøye 260.000 kroner for 2020.

Under årsmøtet for Stjørdals-Blink Fotball 25.februar (som ble avholdt digitalt) ble valgkomiteens innstiling også utfallet av valget. 

Utvalgene starter nå arbeidet med å organisere seg selv - jfr det nye organisasjonkartet. Likedan ble et nytt strategidokument vedtatt.

 

valg2

 

Annonse fra Obos-ligaen: