Strand Hamborg trekker seg

Avslutter styrevervet etter eget ønske.

Merethe S. Hamborg trekker seg etter eget ønske.

Styret har mottatt Merethe sitt ønske om å fratre som styremedlem i Stjørdals Blink Fotball, og tar dette til etterretning sier styreleder Erling Johansen. 

I en melding til klubben sier Hamborg:

Etter en grundig helhetsvurdering har jeg kommet til den konklusjonen at jeg ikke har den tiden som StjBlink fotball trenger i den situasjonen klubben befinner seg i. Jeg mener derfor at det er det beste for alle parter at jeg stiller mitt styreverv til disposisjon.

Merethe kom inn i styret før forrige sesong og har sittet nærmere 1,5 år som styremedlem i klubben. 

-Vi ønsker med dette å takke Merethe for hennes bidrag til Stjørdals Blink Fotball og ønsker henne all lykke fremover.  Merethe er en iherdig Stjørdals Blink patriot og vi regner med å få gleden av å se henne mye på stadion også i fremtiden  sier styreleder Johansen.

 

Annonse fra Obos-ligaen: