Uttalelse fra A-lagets spillergruppe

Vi i spillergruppa i Stjørdals-Blink er fortvilet over den økonomiske situasjonen klubben er i. Styret har gitt spillerne et tilbud om nye kontrakter, som i realiteten betyr et så stort lønnskutt at det hadde blitt en umulig situasjon for oss å gjennomføre i praksis.  

 Vi understreker at vi er glade i klubben - og at vi selvfølgelig ønsker å bidra til å snu situasjonen. 

Etter at spillergruppa ble kjent med den krevende økonomiske situasjonen til klubben, har det vært stor motivasjon blant spillerne for å hjelpe klubben. Der man har vært positiv til å finne en løsning på å kutte kostnader og hjelpe til med å generere nye inntekter. 

 Nå er situasjonen blitt slik at spillerne må inn og løse den økonomiske situasjonen for klubben, ved å ta et lønnskutt ned til minimumslønn. Spillergruppa har vurdert dette forslaget nøye og ser at dette blir svært krevende å få til. Grunnet at spillerne må ta hensyn til økonomiske forpliktelser som boliglån, husleie, studiegjeld, forsørgeransvar for barn, felles økonomi med samboer mm. Ved å gå for et slikt kutt vil flere spillere sette sin egen private økonomi i en svært sårbar situasjon, da flere er avhengig av sin inntekt fra klubben. Noe som gjør dette til et umulig dilemma for hver enkelt spiller. 

 På bakgrunn av dette så ønsker vi å informere om at spillergruppa ikke kan akseptere tilbudet fra styret. Vi håper å fortsette den gode dialogen med styret og se på om vi sammen kan finne en løsning på den vanskelige situasjonen. Vi har bistand fra NISO, ved Line Ottersen Dahlberg i LO-advokatene, i denne prosessen.  

Spillergruppa i Stjørdals-Blink A-lag.

__

Styret i Stjørdals-Blink Fotball har fått fremlagt denne pressemeldingen fra spillergruppa. 

-Vi har stor forståelse for de beskrivelsene og medmenneskelige utfordringene som spillerne står i, i forbindelse med redningsaksjonen for klubben. Styret tar pressemeldingen til etteretning og med oss i det videre arbeidet, uttaler styreleder Erling Johansen.

Annonse fra Obos-ligaen: