OBOS-liga 2022: Akkreditering

Med media forstås

 • TV-rettighetshaver
 • Radio rettighetshaver (NRK)
 • Skrivende journalister
 • Fotografer
 • Ikke-rettighetshavere (Statistikere, nærradio)
 • Klubbmedia

Generelle retningslinjer i forbindelse med Covid-19 situasjonen

 • Akkrediteringsfrister MÅ overholdes
 • Alle som skal akkrediteres registreres med mediehus, navn, epost-adresse og mobilnr
 • Det er satt et tak på 55 mediefolk inne på stadion i forbindelse med kamp. Maks 30 personer fra TV-rettighetshaver og maks 25 fra øvrige media.
  • Under gjeldende reglement får vi dessverre ikke lov til å omdisponere fra TV-rettighetshavere til øvrige media.
 • Frikort presse gjelder ikke. Kun arbeidende presse tillates inne på stadion.

Søknader om akkreditering

Søknader om akkreditering sendes på e-post til [email protected] innen fristene som er oppgitt.

·         Kampdag mandag: Frist torsdag kl 17:00

         Kampdag onsdag: Frist fredag kl 17:00

·         Kampdag fredag: Frist tirsdag kl 17:00

·         Kampdag lørdag eller søndag: Frist onsdag kl 17:00

Disse fristene MÅ overholdes for å få akkreditering. Søknad må inneholde navn på søker(e), epost-adresser, mobilnr og Navn på oppdragsgiver/mediahus. Det er satt en grense på to (2) akkrediteringer per mediahus (1 skrivende + 1 fotograf).

Freelancere må vise bekreftelse fra mediehuset/oppdragsgiver, eventuelt få mediehuset til å søke.

Dersom antallet søknader overskrider rammen, vil klubben prioritere blant søkerne. Vi ønsker at flest mulig mediahus skal få tilgang.

Lokalradio som har avtale med Stjørdals-Blink Fotball kan søke om akkreditering for en (1) kommentator.

Utlevering av akkrediteringer

Akkrediteringskort og fotovester hentes ut ved Medie- og frivillig-resepsjon. Den er lokalisert i kontaineren tett inntil den vestre tribunen. Resepsjonen åpner to timer før kampstart og stenger 30 minutter før kampstart.

Alle som skal hente akkreditering må legitimere seg på forespørsel.

Fotovester utleveres mot at legitimasjon brukes som depositum. Etter kamp leveres vesten tilbake på samme sted eller til medieansvarlig.

På stadion

Pressetribunen og presserommet er lokalisert i andre etasje på den vestre tribunen. Begge steder finnes bordplasser med strømforsyning og tilgang til trådløst nettverk. Presserommet vil være åpent fra 1 time før kampstart til 1 time etter kampslutt.

Fotografer får tilgang til anviste plasser bak kortlinjene og sidelinjene med egen inngang til indre bane.

Kun en person fra hvert mediehus får plass i Mixed Sone. Ta kontakt med klubbens medieansvarlig for avtaler.

Alle smittevernregler rundt renhold og avstand skal observeres og etterleves.  

Klubbmedia

 • Klubbenes Sosiale Medie-aktører (SoMe) må også søke om akkreditering, maks 2 personer per klubb.
 • Kun en person får tilgang til pressetribunen
 • SoMe-aktører får ikke prioritet i Mixed Sone
 • Det gis ikke tillatelse til TV/web-intervju på egne plasser inne på stadion

De som får godkjent sin søknad om akkreditering vil motta en mail med utfyllende informasjon om hvordan gjennomføringen blir på kampdag.

Alle henvendelser om intervju med spillere eller trenere skal koordineres med vår medieansvarlig, Terje Craig. Intervju skal gjennomføres i Mixed sonen. Spillere og trenere er ikke tilgjengelig for media før kamp på kampdagen.

Eventuelle spørsmål rettes til medieansvarlig Terje Craig på telefon 91830038 eller epost [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: